Pompy ciepła - kolektory słoneczne

Jakie ogrzewanie do domku 

Typy ogrzewania

Roczny koszt ogrzewania domu o powierzchni 250m2 w PLN

Pompa ciepła 

jest urządzeniem  odbierającym ciepło z tzw. dolnego źródła  niskiej temperaturze (-5°C +30°C) i przekazuje do górnego źródła o wysokiej temperaturze (instalacje CO, CWU). Innymi słowy systemy grzewcze z pompami ciepła pobierając ciepło z gruntu, wody lub powietrza dostarczają ciepłą wodę użytkową i ogrzewają domy. Rodzaj dolnego źródła ciepła jest uzależniony od sposobu wykorzystania pompy ciepła oraz warunków instalacji pompy

Jak to działa

Trudno wyobrazić sobie pobieranie ciepła z otoczenia, zwłaszcza z gruntu, którego temperatura wynosi zimą zaledwie kilka stopni. Czy zatem uzyskane w ten sposób ciepło wystarczy do ogrzania domu? Wbrew pozorom tak. I na tym polega praca pompy ciepła. Właściwa pompa ciepła składa się z czterech głównych elementów: parownika, skraplacza, sprężarki oraz zaworu rozprężnego. Źródło o niskiej temperaturze (grunt, woda, powietrze) ogrzewa czynnik krążący w układzie (woda, solanka), który przepływając przez parownik doprowadzany jest do wrzenia, na skutek czego paruje. Para sprężana jest w sprężarce i jej temperatura gwałtownie rośnie. Gorąca para trafia do skraplacza. Odbierane tam od niej ciepło przekazywane jest do górnego źródła, na przykład ogrzewa wodę krążącą w instalacji grzewczej. Skroplona para przez zawór rozprężny i parownik powraca do dolnego źródła. Proces zaczyna się od początku. 

Działanie pompy ciepła

Jakie zyski i koszty

Efektywność pomp ciepła  waha się w granicach od 3,5 do 8,0. Znaczy to, że za 1kW energii elektrycznej włożonej do napędu pompy ciepła uzyskujemy od 3,5 do 8 kW energii cieplnej w górnym źródle ciepła. 

Wszystkie tradycyjne systemy grzewcze mają efektywność poniżej 1,0!!!!. W ten sposób uzyskuje się ¾ energii grzewczej bezpłatnie. Pozostała część opłaty ponoszona jest za energię elektryczną potrzebną do napędu silników. System nie wytwarza jakichkolwiek substancji ubocznych jest w pełni ekologiczny i tani w eksploatacji. Stosowanie pomp ciepła jest obecnie w pełni uzasadnione ekonomicznie. 

Eksploatacja instalacji grzewczej opartej na pompie ciepła jest zdecydowanie najtańsza. Koszt eksploatacji ogrzewania opartego na tradycyjnych nośnikach energii takich jak węgiel, gaz ziemny, olej opałowy czy prąd elektryczny jest dużo wyższy niż w przypadku systemu z pompą ciepła. Pompa ciepła jako urządzenie napędzane energią elektryczną może, w celu obniżenia kosztów eksploatacji, pracować na tzw. nocnej taryfie. Należy dążyć do zmaksymalizowania czasu pracy pompy w nocy i zminimalizowania czasu pracy w dzień. Dobór pompy ciepła powinien być poprzedzony obliczeniami cieplnymi obiektu. W obliczeniach tych ujmuje się zyski ciepła jawnego i utajonego, infiltrację powietrza i wentylację. Istotne jest także położenie geograficzne, wietrzność, nasłonecznienie i inne specyficzne elementy istotne dla ogrzewania lub klimatyzacji obiektu. Jeśli którykolwiek z czynników nie zostanie uwzględniony to bilans cieplny nie będzie zgodny z rzeczywistością. Może to spowodować poważną różnicę pomiędzy rzeczywistym a wyliczonym zapotrzebowaniem mocy. Konsekwencją tego będzie dobór pompy ciepła o nieodpowiedniej mocy.

Schemat pompy ciepła