Instalacje elektryczne

  • instalacji elektrycznych w zakresie:  wykonawstwa nowych instalacji jak również kompleksowych remontów  istniejącej instalacji elektrycznej, 
  • wykonanie lub wymiana instalacji NN,
  • wykonania układu pomiarowy półpośredniego do  80 KW
  • wykonawstwo instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
  • wykonawstwo instalacji elektrycznej ppoż.
  • wykonawstwo instalacji zasilania awaryjnego dla obiektu,
  • wykonanie pomiarów elektrycznych powykonawczych,
  • wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia instalacji ewakuacyjnej.