Instalacje CO, Wod.-Kan, PPOŻ.

Wykonujemy usługi w zakresie wykonawstwa instalacji CO z materiałów …… w pełnym zakresie średnic oraz rur stalowych czarnych i ocynkowanych w zakresie od ¾" do 3". Posiadamy urządzenia umożliwiające gwintowanie w szczególności dużych średnic pow. 2" i to na miejscu u klienta !!

  • wykonawstwo przyłączy pomiarowych (wodomierze, zawory antyskażeniowe, przepływomierze, liczniki ciepła itp.)
  • montaże systemów grzewczych i wymienników ciepła
  • instalacji ogrzewania podłogowego
  • wykonawstwo i montaż automatyki 
  • wszystkich innych prac związanych z tymi instalacjami
  • projektowanie, montaż pomp ciepła