Kontrola dostępu

Kontrola dostępu należy do najczęściej wdrażanych systemów bezpieczeństwa. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić współczesne przedsiębiorstwo lub instytucję pozbawioną takiego systemu. 

Oferowany przez UNICARD S.A. oraz SATEL ACCO system kontroli dostępu, umożliwia ograniczenie dostępu do wybranych pomieszczeń lub stref oraz wizualizację stanów zagrożenia na terenie obiektu.

System może współpracować z systemem rejestracji czasu pracy RCP (wspólna karta i baza danych) oraz z systemami BMS, SSWiN, SAP, CCTV. System jest zbudowany w sposób modułowy co znacznie ułatwia późniejszą rozbudowę. 

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU (KD) - KORZYŚCI Z WDROŻENIA

  • zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu 
  • redukowanie ryzyka strat związanych z kradzieżą mienia lub informacji 
  • możliwość archiwizacji danych o poruszaniu się osób po obiekcie 
  • dostęp do danych o składzie osobowym na wypadek nagłej ewakuacji budynku 
  • zwiększenie dyscypliny pracowników 
  • obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa, przez redukcje personelu ochrony fizycznej