Instalacje elektryczne

 • wykonywanie instalacji elektrycznych obiektów i budynków do 1 KV
 • pracownicy dysponują  uprawnieniami energetycznymi do prowadzenia prac elektrycznych Kategorii "D" i "E" 
 • usługi w zakresie lokalizacji przewodów energetycznych, elektrycznych niskiego napięcia,  telekomunikacyjnych, sieci strukturalnych i innych do głębokości  2,5 m (w budynkach i na zewnątrz)
 • wykonywanie pomiarów sprawdzających powykonawczych i odbiorowych
 • sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim
 • pomiar rezystancji izolacji
 • pomiary skuteczności zerowania
 • pomiary sprawdzania ciągłości przewodów ochronnych  i badania wyłączników różnicowoprądowych
 • wykonywanie pomiarów natężenia oświetlenia (ważne przy instalacjach zasilania awaryjnego – drogi ewakuacyjne).

Posiadany sprzęt do badań

Firma dysponuje  przyrządy pomiarowe najwyższej klasy marki FLUKE

 

 • do pomiarów elektrycznych wielofunkcyjny tester instalacji FLUKE 1650 oraz FLUKE 1587
 • do lokalizacji przewodów - profesjonalny lokalizator kabli i przewodów FLUKE 2042
 • do pomiarów instalacji teletechnicznych i sieci strukturalnych: FLUKE Networks InteliTone 200
 • inne Urządzenia pomiarowe FLUKE gwarantujące profesjonalne usługi w zakresie elektroniki

 

 

Zdjęcia

Tester instalacji FLUKE 1650 Tester instalacji FLUKE 1587Profesjonalny lokalizator kabli i przewodów FLUKE 2042Pomiary instalacji teletechnicznych i sieci strukturalnych: FLUKE Networks InteliTone 200