Centrum Monitoringu systemów alarmowych i systemów wizyjnych CCTV

System Monitoringu jest rozwiązaniem umożliwiającym m.in. zdalne monitorowanie rozproszonych instalacji teletechnicznych takich jak:

 • lokalne systemy alarmowe,
 • systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru,
 • systemy telewizji przemysłowej,
 • systemy automatyki, sterowania i pomiarowe. 

Możliwości systemu

 • Współpraca z systemami alarmowymi dowolnego producenta.
 • Współpraca z dowolnym systemem CCTV.
 • Zintegrowana obsługa alarmów i ich weryfikacja
 • Spełnienie wymogów dla monitoringu obiektów 3 i 4 klasy ochrony.
 • Podniesienie bezpieczeństwa łączności –systemy dwutorowej transmisji czyli połączenie transmisji łącza GSM/GPRS oraz LAN/WAN,
 • Zdalne połączenia z lokalnymi systemami alarmowymi i CCTV w celu weryfikacji alarmów.

Zalety monitoringu

 • Obniżenie nakładów na bezpieczeństwo dzięki centralizacji obsługi. 
 • Możliwość wykorzystania posiadanych zasobów.
 • Elastyczna rozbudowa i skalowalność sytemu.
 • Możliwość outsourcingu usług ochrony obiektów w dowolnym zakresie funkcjonalnym przy zachowaniu jednoczesnej kontroli nad całością systemu bezpieczeństwa przez Klienta.
 • Zapewnienie najwyższej sprawności przy jednoczesnym zachowaniu umiaru w ilości przesyłanych sygnałów i kosztów urządzeń nadawczych,
 • Unikanie powtarzania się sygnałów z czym można się spotkać w innych konkurencyjnych rozwiązaniach,
 • Zdolność do zmiany kierunków nadawania poprzez zastąpienie uszkodzonego toru transmisji,
 • Wstępna weryfikacja alarmu bez potrzeby wysyłania serwisantów do nadajników,
 • Stały nadzór Alarmowego Centrum Odbiorczego CSM (Centralnej Stacji Monitorowania), pozwalający wychwycić przerwę w łączności już po kilkunastu sekundach.

Jak to działa (w skrócie)

Centrala Systemu Alarmowego klienta jest na stałe podłączona przez sieć Ethernet  do CSM dowolnie odległej (z reguły łącze Ethernet nie jest związane z dodatkowymi opłatami jak to ma miejsce w przypadku łącza komutowanego, GSM, GPRS). W przypadku utracenia łączności Systemu Alarmowego z CSM następuje automatyczne uruchomienie łącza zapasowego (komutowanego, GSM, GPRS) i przejęcie kontroli nad Systemem Alarmowym z jednoczesnym poinformowaniem CSM o awarii łącza podstawowego (Ethernet).

Takie rozwiązanie wpływa w znacznym stopniu na zmniejszenie konieczności natychmiastowego wysyłania serwisantów do usunięcia awarii.

Dlaczego taka kolejność a nie inna: 

 • sieć Ethernet  można potraktować jako łącze bezpłatne dodatkowo wykorzystywane do monitoringu systemu alarmowego. Umożliwia pełną kontrolę  nad wszystkimi elementami systemu alarmowego a co najważniejsze umożliwia zdalne wykrywanie awarii bez konieczności wysyłania serwisu w tym ewentualną zmianę konfiguracji alarmu 
 • z kolei łącze GSM/GPRS raz że jest cenowo drogie  w stałej łączności a po drugie specyfikacja pracy sieci komórkowych jest taka, że powoduje opóźnienia transmisji  gdyż uzależniona jest od obciążenia samej sieci komórkowej. Bardziej niezawodnym systemem łączności jest sieć komutowana (telefon).

Priorytet dla łączności systemu alarmowego z CSM jest zatem taki: Ethernet -> łącze komutowane (telefon) -> GSM/GPRS  

Zdjęcia

Obraz z Centralnej Stacji Monitorującej STAM-2