Sklep > Systemy alarmowe > Centrale Serii CA

Centrala CA-10P

Centrala CA-10P

Centrala CA-10P

Centrala CA-10P powstała z myślą o ochronie średniej wielkości obiektów. Oferuje szeroką gamę funkcji pozwalających optymalnie skonfigurować system alarmowy. Możliwość obsługi i programowania przy użyciu manipulatora LCD czynią system alarmowy, skonstruowany na bazie centrali CA-10P, przyjaznym zarówno dla instalatora, jak i dla użytkownika.

WŁAŚCIWOŚCI

 • maksymalnie 16 wejść
 • wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO i 2EOL/NC
 • wybór typów reakcji
 • kontrola obecności i poprawności działania czujek
 • 6 programowalnych wyjść
 • 4 strefy
 • port RS-232
 • komunikator telefoniczny
 • sterowanie systemem:
 • manipulator LCD lub LED
 • telefon (jeżeli zainstalowany jest moduł MST-1)
 • programowanie ustawień centrali: lokalnie (manipulator LCD/LED lub komputer podłączony
 • do portu RS-232) lub zdalnie (komputer łączący się za pomocą modemu)
 • hasła: do 4 haseł administratora (1 hasło dla każdej strefy), łącznie do 28 haseł pozostałych użytkowników (maksymalnie do 12 w każdej strefie)
 • 1 hasło serwisowe
 • możliwość definiowania dla haseł uprawnień określających zakres
 • dostępu do systemu
 • 4 timery
 • pamięć zdarzeń (możliwość zapamiętania do 255 zdarzeń)
 • funkcja wydruku zdarzeń
 • monitoring w formacie Contact ID i w kilkunastu innych formatach: 2 numery stacji monitorujących
 • powiadamianie: 8 numerów telefonów, 1 komunikat głosowy, 4 komunikaty tekstowe, odpowiadanie na telefon i informowanie o stanie systemu
 • zaawansowana analiza sygnału centrali telefonicznej:
 • rozpoznawanie sygnałów telefonicznych zgodnych z normą TBR 21 i nteligentne ponawianie próby transmisji danych
 • programowalny algorytm postępowania centrali
 • modem wewnętrzny 300 bps
 • automatyczna diagnostyka podstawowych elementów systemu
 • zasilacz impulsowy

 

Cena brutto: 330,00 PLN
(netto: 268,29 PLN)